ˀayyekkâ:

Misschien neem je sinds korte of langere tijd een behoefte aan rust en ruimte waar. Je verlangt naar een pauzemoment. Een soort ‘sabbat’ in je hectische bestaan. Wellicht vormen veranderingen in je werk- en of privéleven de aanleiding. Misschien een bepaalde onrust. Of bezorgdheid over de toekomst. Signaleer jij – beste medepelgrim – behoefte om stil te staan, tot jezelf te komen en je hart en leven opnieuw en heel bewust op God te richten?

Je kunt daarvoor een retraite plannen, een vakantieverblijf boeken of gewoonweg tijd reserveren in je agenda. En dat is goed om te doen. Maar dan rest je nog een behoefte. Want stilstaan en tot rust komen vraagt ook om structuur en leiding. Herken je deze behoefte? Dan biedt ons Bijbelse bezinningsprogramma ˀayyekkâ: wellicht uitkomst voor jou.

Uniek aan het programma is de aandacht voor je geestelijke én je sociaal emotionele ‘zijn’. Het is volledig flexibel in te passen in je leven. Heel bruikbaar wanneer je kiest voor een bezinningsweek op een externe locatie. Maar ook als je juist kiest voor een periodiek bezinningsmoment thuis of waar dan ook.

Voor wie

Christelijke mannen met een behoefte aan bezinning.

Waarom

Praktijk Petrus coacht christelijke mannen op allerlei thema’s. We merken dat er belangstelling is voor bezinning op een manier waarbij het geestelijke, sociaal-emotionele en het praktische met elkaar verweven worden. Als je tijd gaat maken voor bezinning, hetzij thuis of op een externe locatie, heb je niet alleen behoefte aan tijd, rust en ruimte maar ook aan een structuur. ˀayyekkâ: wil daarin voorzien. Het programma snijd geen grote thema’s aan maar helpt je om terug te kijken, stil te staan en vooruit te kijken.

Wat

Wat kun je verwachten van dit programma:

  • Het bestaat uit 10 onderwerpen
  • Het biedt bezinning op niveau van hoofd, hart en leven.
  • Er is aandacht voor de geestelijke én de sociaal-emotionele dimensie.
  • Het is een fullcolor versie die waarmee je vanaf je scherm kunt bezinnen en is een printvriendelijke versie waarmee je vanaf papier je kunt bezinnen.
  • Het betreft een individueel programma waar je op jouw tempo doorheen kunt gaan.

Structuur

Het programma bestaat uit de onderdelen stilstaan, terugkijken, in het nu zijn en vooruitkijken. Per onderdeel worden er elke keer één of meerdere onderwerpen (gemoedsgesteldheden) uitgediept. Per onderwerp een bekijk je een introductiefilmpje, lees je een column  en voer je een denk-, lees- en doe-opdracht uit. Op deze manier wordt je je heel bewust hoe het met je is en waar je naar verlangt.

Kosten

€10,-

Ontvang het programma per e-mailScroll naar boven