Blog

Dienen

Ja, het was overduidelijk overeenkomstig de gangbare norm. Dát wel. Maar hij ervoer iets dat hem fors bemoeilijkte. Wat had hij nu te doen? Daar kwam het in de kern op neer. Een innerlijke storm waaide sindsdien verwoestend in hem rond. Er brak een tijd aan van vragen, twijfels en innerlijke twistgesprekken. Waarbij dít niet …

Dienen Lees meer »

Toewijding

Met veel moeite legde hij zijn smartphone opzij en vertrok. Vanuit de drukte van mails, appjes en telefoonoproepen zocht hij de stilte op. Eenmaal aangekomen in zijn studio, overviel hem echter een stortvloed van bezorgdheid, angst en innerlijke oordelen. Bijna was hij weer omgekeerd.  De stilte leek te heftig. Als een soort vacuüm dat alle …

Toewijding Lees meer »

Dilemma

De vraag dringt zich steeds weer aan je op. Die ene vraag. Je analyseerde hem. Bekeek en woog de inhoud er van aan alle kanten. Je berekende de verwachtte consequenties. Je zag mogelijkheden maar meer nog, de waarschijnlijke onmogelijkheden. Spreekwoordelijke leeuwen en beren verschenen steeds op het pad dat voor je ligt. En zoals steeds …

Dilemma Lees meer »

Vrijheid

Vrijheid Je proefde er van. Toen je met een vrolijk gangetje naar je vakantieadres tufte. Een tintelend gevoel doorstroomde je op een ander moment terwijl je liggend op je picknickkleedje naar de blauwe lucht staarde. Je ervoer het geluk van vredige stilte en gelukkige kalmte tegen de achtergrond van een kakofonie aan uiteenlopende geluiden. Wat …

Vrijheid Lees meer »

Tijdsbesteding

Voor alles is een tijd, luid een bekende volkswijsheid. Het is Salomo die ons er op attent maakt in Prediker‬ ‭3. En hóe herkenbaar..! Tijdsbesteding. Eric Berne (1910-1970), grondlegger van de Transactionele analyse, doordacht dit onderwerp. Hij zet tijdsbesteding af tegen de behoefte (emotioneel) geraakt te worden of juist de behoefte aan rust. Die twee …

Tijdsbesteding Lees meer »

Intimiteit

Intimiteit Alsof de tijd stilstaat. Te midden van gezellige huiselijke geluiden hebben ze een geanimeerd gesprek. Spreektempo, lichaamstaal en stemgebruik duiden op nabijheid. Er is harmonie tussen wat uiterlijk wordt gecommuniceerd en innerlijk wordt beleefd. Heerlijk toch! Zowel in de psychologie als in de kerk schrijven we dat terecht hoog aan. Luchtige of diepere intimiteit …

Intimiteit Lees meer »

Frustratie

Waarom moest het nu precies zó gaan! Net nu alle neuzen de goede kant op leken te staan. Niet eerder was het moment gunstiger dan nu. En uitgerekend nu bleek de meerderheid voor de andere optie te willen kiezen. Bezorgdheid, boosheid en neerslachtigheid streden om voorrang nu op dit cruciale moment alles mis leek te gaan. …

Frustratie Lees meer »

Prikkelbaarheid

Links werd hem iets gevraagd. Rechts zag hij iets liggen dat daar niet thuishoorde. Op de etage boven hem werd om hulp geroepen. En voor hij er aan toe kwam zich af te vragen waaraan hij prioriteit zou geven, ging zijn telefoon. Het bleek om acquisitie voor een nieuw internet abonnement te gaan. Ineens vlamde …

Prikkelbaarheid Lees meer »

Opgewektheid

De plotselinge zoemtoon van zijn wekker markeerde de onverbiddelijke grens tussen de nacht en de komende dag. Het doordringende geluid wekte zijn irritatie op. Ze was zo tegengesteld aan de rust die hij wenste. Het bracht direct de maalstroom aan gedachten die hem gisteravond teisterden weer op gang. Ja hij was gewekt. Maar zeker niet …

Opgewektheid Lees meer »

Kruisdragen

Een alledaags gesprekje was het. ‘Heerlijk dit soort luchtige ontmoetingen’, dacht je nog. Tot die ander niets vermoedend dat ene onderwerp aansneed. Overbekend is je innerlijke reactie daarop. Althans, vanaf dat het je relatief vredige leven begon te doorkruisen. Wellicht ken jij het. Zo’n onderwerp dat zich op voorspelbare maar ook onvoorspelbare momenten aandient. Waarbij …

Kruisdragen Lees meer »

Scroll naar boven