Over mij

Over mij

Ik, Harry van der Sluijs, ben in 1980 geboren in Dirksland, een Zuid-Hollands dorpje op het eiland Goeree-Overflakkee. Met onze vier kinderen Marnix, Anna, Noor en Olaf wonen Christine en ik in Rotterdam. Naast de coaching vanuit Praktijk Petrus ben ik eigenaar van LSBL, een opleidingsinstituut voor levensmiddelentechnologie.

Als gezin zijn we betrokken bij de missionaire gemeente Licht op Zuid in Rotterdam. In september 2023 ervoeren we dat de Heere ons pad omboog van Ede naar Rotterdam. Met het verlangen Zijn Naam bekend te maken in deze stad.

image00001 (5)

Kennis en ervaring

Sinds ik mijn studie levensmiddelentechnologie en mijn tweedegraads bevoegdheid haalde, ben ik bijna vijftien jaar werkzaam als opleider. In de achterliggende jaren volgde ik de training tot DISC-trainer en deed ik ervaring op in individuele coaching en teamcoaching. Daarna ontstond verdieping in een jaar Management & Organisatie aan de TA academie. Het verlangen naar verdieping nam toe. Daarom vervolgde ik mijn reis met de driejarige post-HBO opleiding PG&PO (persoonlijke groei en professionele ontwikkeling).

Toen ik me al gevestigd had als coach diende zich bij mij een burn-out aan. Het bleek niet alleen een pijnlijke maar ook een helende ervaring. Duidelijker dan voorheen leerde ik mijn karakterstructuur en overlevingsmechanismen herkennen en érkennen. Ook werd ik me nog bewuster hoe nauw geloof en psyche met elkaar verweven zijn. Het stemt me dankbaar dat wat ik in deze periode leerde mag inzetten ten nutte van mijn klanten.

Inmiddels heb ik  vier jaar TA-opleiding (transactionele analyse) bij de TA academie in Zeist met bijbehorende intervisie, leertherapie, supervisie en coaching achter me.

Daarnaast volgde ik de opleiding tot embodied coach bij het TA Expertise Centrum in België. Met deze opleiding kan ik in mijn coaching ook van betekenis zijn voor klanten met stress en trauma gerelateerde klachten.

In het voorjaar van 2024 volgde ik de opleiding TA en hechting op de TA Academie. Het leerde me werken met het thema hechting. Zowel op individueel niveau als in relaties.

Bovengenoemde opleidingen vormen samen met de theologische vakken die ik volgde aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) én de HBO opleiding Theologie & Pastoraal Werk die ik momenteel volg bij het Centrum voor Godsdienst Onderwijs (CGO), ervaar ik als een goede basis om beschikbaar te zijn. Voor mede-pelgrims die er naar verlangen stevig(er) te staan en gevormd te worden in discipelschap.

Coaching en geloof

Oorspronkelijk hoorden in de geestelijke gezondheidszorg geloof en persoonlijkheid echt bij elkaar. In de loop van de geschiedenis zijn ze steeds meer gescheiden geraakt. In mijn coaching en counseling wil ik ze bij elkaar houden. De oproep van Paulus in 1 Korinthe 16:13, gericht aan zijn jongere collega Timotheüs, is voor mij heel waardevol in dit verband: ‘Waak, sta in het geloof, houd je mannelijk, wees sterk.’ Ik ben er stellig van overtuigd dat deze tekst appelleert aan een gezond bijbels en geoefend geloof in Jezus Christus, in combinatie met een opgeruimde en zelfbewuste persoonlijkheid.

Het is mijn ervaring dat God naast Zijn Woord ook coaching wil gebruiken als het gaat om hoe ik man ben. Juist het ervaren van die eenheid bracht mij het verlangen om dienstbaar te zijn in de rol van coach.

transactionele analyse

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven