Petrus

Wie was Petrus?

Petrus’ oorspronkelijke naam is Simon. Van beroep was hij visser. Hij werd discipel van Jezus. Op de foto is een grote grot te zien, de grot van Pan. De grot bevindt zich aan de voet van de berg Hermon, op de Golan Hoogvlakte in het noorden van Israël.

Op deze plaats vroeg Jezus aan Zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des Mensen, ben?’ Daarop beleed Simon zijn geloof: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ (Mattheüs hoofdstuk 16:16)

In de oudheid werd de grot van Pan gezien als een poort van de ‘hades’, het dodenrijk. Daar werd geofferd aan de god Pan. Jezus zegt juist op deze plaats tegen Petrus: ‘Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.’ 

Praktijk Petrus

De intermenselijke les

Petrus mag gaan bouwen in Gods Koninkrijk. Ja, dat is aan hem besteed: bouwen, aan de slag! Petrus blijkt een energieke man. Hij wil alles doen voor… Voor wie eigenlijk? Voor wat eigenlijk?

Op intermenselijk niveau toont het leven van Petrus de les dat alleen onvoorwaardelijke liefde stevige grond is om op te staan. Als je daar geen contact mee maakt, kunnen al je ‘successen’ slechts pogingen blijken te zijn om geliefd te worden. Dát is hard werken! Die strijd kun je bijna niet anders dan verliezen.

Hoe kun je hier verandering in brengen? Is dat jouw vraag? Daar ga ik graag met je over in gesprek. Welkom bij Praktijk Petrus!

De geestelijke les

Op geestelijk niveau toont het leven van Petrus ons de les dat alleen geloof in Jezus Christus stevige grond is om op te staan. Petrus’ leven toont ons een net zo pijnlijke en confronterende als noodzakelijke verdieping van dat geloof. Jezus’ kruisdood en opstanding zijn het diepte- en tegelijk het hoogtepunt daarvan. Ook Petrus leerde: ‘niet door kracht of geweld, maar door Gods Geest’. Daarna toont de bijbel ons een Petrus die steviger staat op Dé Rots. Wat is het geheim? Ik bid dat God ons daar samen over wil laten verwonderen.

transactionele analyse

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven