Beschikbaarheid

Zien dat achter de geforceerde lach van je vrouw een hunkering naar echte aandacht schuilt. Dat beseffen. Maar de blokkade voelen om over de brug te komen. Vanwege iets dat je bezet. Een nog niet opgeloste kwestie. Dat niet opzij kunnen zetten. De afstand pijnlijk voelen. En jezelf – bepaald niet helpend – bestempelen als een ongeschikte partner.

Zomaar een inkijkje in de interne dialoog van een echtgenoot. Helaas een doodlopende.. Hij raakte ingeklemd tussen de wil er te zijn voor zijn vrouw enerzijds en zijn eigen nood anderzijds. Het toont dat je volwassene en tegelijk kind bent. Mag dat? Want als Paulus in 1 Korinthe 13:11b schrijft ‘..maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan’, roept hij op tot geestelijke en sociaal-emotionele volwassenheid. Vraagt dat je eigen behoefte te negeren? Zeker niet! Genegeerde behoeften gaan des te harder roepen om vervulling. Emotionele uitputting, overspannenheid en verslaving zijn geworteld in die miskenning. Wat dan?

Het is je verantwoordelijkheid als volwassene om je eigen behoeften serieus te nemen. Het ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’ vraagt je ook bewust te zijn van jouw behoeften. Je naasten betalen anders de rekening van jouw emotionele schaarste. Je bent minder emotioneel beschikbaar als je zelfzorg onderschat. Man zijn en kind tegelijk mág. Maar hoe!?

Tijd om Psalm 27 te raadplegen. Dé psalm als het gaat over het thema ‘hechting’. Verwacht het niet van je vader en moeder (vers 10). Het kinderlijke (afhankelijke) dien je achter je laten. Maar, vervolgt vers 10, de HEERE zal mij aannemen! Hij wil – door geloof in Jezus Christus – je Vader zijn. Vertel Hem dagelijks alles wat je bezet.

Emoties die je belemmeren in je beschikbaarheid mogen er zijn. Het is een optie ze te uiten bij elkaar. Tegelijk: een gezonde interne dialoog lost al zoveel op dat je de ander daarvoor niet nodig hebt. Dat verkleint de kans op een ongelijkwaardige relatie: de vrouw die zorgt voor haar man. Of andersom.

Verlang je naar dat soort innerlijke communicatie? Wees welkom!

#staanopderots #christelijkemannen #bijbelsleven #christelijkecoaching #stilletijd

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven