Blijdschap

Wat kun je er naar uitzien: vreugde, vrolijkheid, blijdschap! Het kent een sociale én een geestelijke dimensie. Veel bijbelteksten (zoals psalm 5:12) roepen je ertoe op: verblijd je… ín God. Het verlangen naar blijdschap is bijbels.

Wat is blijdschap? Hoe ontstaat ze? Vanuit de paradijsgedachte zie ik haar als de pure emotie. We hebben haar allemaal in ons. De andere emoties staan ten dienste aan blijdschap: boosheid, angst en verdriet. Verdriet dient ertoe iets te verwerken. Boosheid heeft als functie te begrenzen. Angst helpt je bewust te maken op gevaar.

Wanneer er iets is dat verwerkt, begrensd of veilig gesteld moet worden raakt blijdschap naar de achtergrond. Ze komt bedekt te liggen. Je hebt nodig de emotie die om aandacht vraagt serieus te nemen. Op te ruimen. In de volksmond dichten we een blijmoedig persoon daarom een ‘opgeruimd karakter’ toe. Dat wekt onbedoeld de suggestie dat ‘opgeruimdheid’ erfelijk bepaald is. Hoewel ‘aanleg’ meedoet, is er gelukkig echt ruimte voor ontwikkeling. Soms is daar een crisis voor nodig.. Als je wilt ‘opruimen’ is het van belang te weten welke emotie je bezet. Een handige regel daarbij is dat verdriet altijd gekoppeld is aan het verleden, boosheid aan het nu en angst aan de toekomst.

De praktijk is helaas ingewikkelder. Omdat we vaak aangepast gedrag vertonen: de ene emotie mag er wel en de andere niet zijn. Vaak heeft dat een historie. Er was in jouw leven bijvoorbeeld geen ruimte voor boosheid, dan kan verdriet de vervangende emotie worden. Eindeloos verdrietig kun je zijn, maar het helpt je niet, omdat het niet de emotie is die helpend voor je is. Op deze manier wordt onduidelijk wat je werkelijke emoties zijn.

Het kan een hele zoektocht zijn welke emoties echt om aandacht vragen. Niet één keer, maar steeds weer. Geen ander kan je innerlijke worsteling beter aan dan je Schepper. Immanuel. Hij kent je volkomen. Het opruimen bij Hem heeft een geestelijke én een sociaal-emotionele dimensie. En daar wil Hij onder andere intermenselijk contact voor gebruiken (1 Thes. 5:11). Daarom heet ik je van harte welkom!

#staanopderots #christelijkemannen #bijbelsleven #christelijkecoaching #stilletijd

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven