Bijbelstudie: de slang

In mijn vorige blog gaf ik aan een aantal Bijbelstudies te gaan plaatsen volgens de methode die ik ‘beeldend lezen’ noem. Onderaan deze blog vind je de eerste daarvan.

Graag licht ik vooraf toe welke relatie ik zie tussen Bijbelstudie en coaching. In de geestelijke gezondheidszorg hoorden geloof en persoonlijke ontwikkeling oorspronkelijk bij elkaar. Ook in mijn coaching houd ik ze graag dicht bij elkaar. Beeldend lezen is een methode die je als mens, met alles wat er in je omgaat, heel dicht bij de boodschap van een tekst brengt. De methode kan je bewust maken van innerlijke thema’s die relevant zijn zowel op geestelijk als op sociaal-emotioneel niveau. Mocht een Bijbelstudie je raken op een persoonlijk thema en wil je daar eens over doorpraten? Wees welkom!

Wat is beeldend lezen?

Het is een manier van lezen waarbij je inleeft in de situatie die beschreven wordt in de tekst. Je raakt daardoor betrokken op de boodschap van de tekst. Het principe van ‘beeldend lezen’ laat zich misschien goed toelichten aan de hand van de volgende vergelijking.

Als je een vioolbouwer vraagt naar het belangrijkste onderdeel van een viool, is de kans groot dat hij de zogenaamde ‘stapel’ noemt. De stapel van een snaarinstrument is een stukje vurenhout in de klankkast dat de trillingen van het bovenblad overbrengt naar het onderblad. Het kleine houtje is van grote invloed op de klankvorming in de kast. Het wordt vaak lyrisch omschreven als ‘de ziel’ van het instrument.

Bij beeldend lezen worden je zintuigen  (snaren) geactiveerd. De stapel is als het ware je ziel. Kun je een snaar bespelen zonder dat er een klank terugkomt? Nee. Het is bij het lezen dus niet de vraag óf er een respons bij jou ontstaat, maar wélke.

Niet vrijblijvend

Jezus vergelijkt in het Bijbelboek Mattheus (hoofdstuk 11 de verzen 16 en 17) zijn ongelovige hoorders met onwillige kinderen die in het vuur van hun spel van hun leeftijdsgenootjes het verwijt krijgen:  we hebben op de fluit gespeeld en je hebt niet eens gedanst. En daarna hebben we klaagliederen gezongen en je hebt niet eens getreurd.

Is het dan tóch mogelijk niet te reageren op het fluitspel (lees: de evangelieboodschap) of de klaagliederen (lees: de wetsprediking)? Nee, want Jezus laat in de verzen daarna (18 en 19) zien dat de ongelovigen eerst de prediking van Johannes verachten en hun houding verantwoorden door hem onterecht te verwijten dat hij bezeten is omdat hij vaak niet eet en drinkt. En, vervolgt Jezus, Mij de Mensenzoon verwerpen jullie door Mij onterecht te verwijten dat Ik een veelvraat en drinker ben en een vriend van tollenaren en zondaren.

Kortom niet reageren op wat je in de Bijbel leest is onmogelijk. Tenminste als je je bewust bent wát je leest. En daar helpt beeldend lezen bij. Op deze manier de Bijbel lezen is spannend. Je wordt een tekst ingetrokken en hebt daar nauwelijks controle over. Geen rationele of beschouwelijke althans. Dat wat ik ervaar zegt veel over mij als lezer. Die ervaring kan even goed een les, een correctie als een bemoediging bevatten. Breng dat wat je ervaart biddend of dankend terug bij je Schepper!

Download de Bijbelstudie

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven