Dienen

Ja, het was overduidelijk overeenkomstig de gangbare norm. Dát wel. Maar hij ervoer iets dat hem fors bemoeilijkte. Wat had hij nu te doen?

Daar kwam het in de kern op neer. Een innerlijke storm waaide sindsdien verwoestend in hem rond. Er brak een tijd aan van vragen, twijfels en innerlijke twistgesprekken. Waarbij dít niet ter discussie stond: Hij roept me tot gehoorzaamheid.

Maar wat houdt Hem dienen bij deze kwestie in? Wat mag het mij en mijn naasten kosten? Spannende vragen. Enerzijds geldt: Laat uw ja, ja en uw nee, nee zijn. Matt. 5:37. Als je verstand en je gevoel ‘nee’ roepen en je zegt ja.. zet je jezelf op spanning. Beweeg je je richting onbetrouwbaarheid. Dan kan het jou en hen met wie je het leven deelt op allerlei fronten ongezondheid gaan opleveren. Dat dus niet.

Maar als de strijd toch blijft.. Het je niet lukt dit achter je te laten. De onrust blijft. Als die zich meer en meer concentreert rondom je ‘zijn’. Als daarover vragen ontstaan. En de verwarring toeneemt. Wat vraagt Hij me dan écht?

Hij vraagt me Hem lief te hebben met heel mijn hart (Kardiāi: centrum van mijn zijn) met heel mijn ziel (Psuchēi: sociale zijn) en met heel mijn verstand (Dianoiāi: cognitieve zijn). En mijn naaste lief te hebben als mijzelf. Matt. 22:37-39. Ja. Maar hóe..! Nukkig en onwillig..? Nee.

Toch lijkt Paulus die weg te zijn gegaan: ‘Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid…’ 1 Kor. 9:27. Of was dít daarachter het geheim: ‘want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.’ Filippenzen 2:13.

Soms na langdurige strijd dient het zich aan.

Kardiāi, Psuchēi en Dianoiāi raken overwonnen. Een wonderlijke proces van gewillig worden. Van vervuld raken met liefde en vreugde. Op een manier die Mozes zou herkennen: ‘Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.’ Hebreeën 11:26.

Een uiterst persoonlijk proces! Met ogenschijnlijk onneembare drempels. Onmogelijke mogelijkheden. Je kronkelige pad in nevelen gehuld. En een zachte fluistering.. laat Mij je dienen..

#staanopderots #stilletijd #bijbelsleven #christelijkecoaching

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven