Dilemma

De vraag dringt zich steeds weer aan je op. Die ene vraag. Je analyseerde hem. Bekeek en woog de inhoud er van aan alle kanten. Je berekende de verwachtte consequenties. Je zag mogelijkheden maar meer nog, de waarschijnlijke onmogelijkheden.

Spreekwoordelijke leeuwen en beren verschenen steeds op het pad dat voor je ligt. En zoals steeds raakte je klem in een zeer begrijpelijke patstelling. Een dilemma dat uiteindelijk zoals alle keren dat je de vraag overwoog, neerkwam op een patstelling tussen angst en verlangen.

Misschien herken je deze situatie. De aard, het onderwerp en het gewicht van zo’n vraag is voor iedereen verschillend. Maar het patroon wellicht herkenbaar.

En dan de vraag erbij: wat vraagt God hiermee nu van mij? Welk antwoord verlangt Hij van mij? Hoe weet ik of ik ga in Zijn weg?

Hij vraagt slechts één ding. Dat wat Hij vraagt bevat de sleutel tot het antwoord. Mijn zoon, geef mij je hart (Spreuken 23).

God wil met jou en mij communiceren op hartsniveau. Het hart. Het centrum van mijn zijn. Het ontmoetingspunt van God en de individuele mens (Psalm 62:8). In dit diepste centrum van de mens heeft de gelovige christen deel aan de openbaring van God in Christus. Het Woord, Christus, zoekt het hart.

Een vraag beantwoorden op hartsniveau is een uiterst persoonlijke en tere aangelegenheid. Wellicht ondervind je struikelblokken op sociaal emotioneel niveau. Ze maken – en dat is juist het lastige – onderdeel uit van je innerlijk systeem.

Dat systeem is gevormd door ouderlijke geboden, verboden, complimenten en afwijzingen die we adopteerden of waar we ons juist tegen afzetten. Deze ‘boodschappen’ zijn er op doing- en beingniveau. De ene is meer cognitief en de andere meer emotioneel van karakter. Door afhankelijkheid van die boodschappen ontstaan patstellingen en dilemma’s die je belemmeren om tot een keuze te komen. Steeds blijf je energie stoppen in een herhalend gedachtepatroon.

Heb je de behoefte jezelf beter te leren kennen om zodoende tot een bewustere afweging te komen? Af te dalen naar hartsniveau.. Wees welkom!

#staanopderots #stilletijd #bijbelsleven #christelijkecoaching

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven