Eerbied

Het trof me laatst toen we psalm 45 vers 2 zongen in de kerk.

Hij heerst rechtvaardig én zachtmoedig.. Wat een heerlijk beeld van Jezus Christus! Hij wordt hier bezongen als Held. De Leeuw (rechtvaardig) en het Lam (zachtmoedig).

Hoe is de sfeer waar Hij heerst? Eerbiedig lijkt me.

Dat brengt me bij de betekenis van eerbied. Na enige aarzeling schrijf ik daar toch eens over. Omdat ik bij mezelf en om me heen vaak worsteling merk met de sfeer in en rondom de eredienst..

Eerbied is van grote betekenis. Als de Heere er ons in 1 Petrus 1:16 toe oproept om heilig te zijn omdat Hij heilig is, is dat geen bijzaak. Heiligheid is een eigenschap van God. De geschiedenis van de tempelreiniging laat zien dat onheiligheid vraagt om de interventie van een leeuw. Dat geldt mij persoonlijk, mijn hart, mijn huis en ook de kerkelijke gemeente.

Die gemeente is overigens van Christus. Goed om dat te benadrukken. Zo spreekt Paulus de verschillende gemeenten consequent aan. Ondanks de vermenging van gelovigen en ongelovigen die daar helaas ook was.

De gemeente is niet van een denominatie, van een predikant of een kerkenraad, maar van Christus. Heiligheid betekent daarom: alles hier ademt (dat is de bedoeling) de geur van Christus. Alles wat dat niet doet, alles wat die geur verontreinigt dient verwijderd te worden. Wat is dat voor geur? Een geur van eerbiedwaardigheid en zuiverheid.
Ongetwijfeld.

Tegelijk staat Gods heiligheid niet los van Zijn andere eigenschappen.

De kerneigenschap van God is liefde. 1 Johannes 4:8. Wanneer andere eigenschappen zoals rechtvaardigheid en heiligheid worden losgemaakt van de liefde ontstaat er een sfeer van verlegenheid en afstandelijkheid! Verdachtmaking en wantrouwen liggen dan zelfs op de loer.

Dit alles in overweging nemend geloof ik dat de heiligheid die God bedoelt niet is heiligheid vanuit angst. Maar heiligheid gedoopt in liefde. Dan ontstaan intimiteit, hartelijkheid, aanvaarding en verdraagzaamheid.

Goed om eens na te gaan in mijn leven en leefomgeving hoe dat is.

In deze post geen oplossingen, maar een gebed. Een gebed om de geest van Christus. Die de Leeuw is én het Lam.

#staanopderots #discipelschap

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven