Gods Leiding?

Rust en tijd bieden ruimte voor bezinning. Wellicht overweeg je een koerswijziging in je leven. Dan herken je misschien ook de vraag wat Gods wil hierin is.

Deze week las ik – als onderdeel van mijn studie theologie – het boekje ‘God leren kennen’ van J. I. Packer (1926-2020). Daarin noemt hij zes mogelijke valkuilen wanneer je probeert Gods leiding te herkennen. Graag deel ik ze met je.

Hier volgen – verkort – de mogelijke valkuilen:

  • Allereerst: onwil om te doordenken. God heeft ons geschapen als weldenkende wezens en Hij leidt onze gedachten als wij de dingen willen doordenken voor zijn Aangezicht. (Deut. 32:28, 29).
  • Ten tweede: onwil om vooruit te denken. ‘Vooruit kijken’ is evengoed een onderdeel van Gods levensregel als van de menselijke verkeersregels. Vaak kunnen wij slechts beoordelen of iets juist en goed (of dwaas en verkeerd) is, door te kijken naar de gevolgen op de lange termijn.
  • Ten derde: onwil om advies in te winnen.  Het is een teken van arrogantie en onvolwassenheid om belangrijke beslissingen te willen nemen zonder het advies van anderen. Er zullen altijd mensen te vinden zijn, die de bijbel, de menselijke natuur en onze eigen mogelijkheden en beperkingen beter kennen dan wij dat zelf doen. (Spr. 12:15)
  • Ten vierde: onwil om zichzelf te verdenken. Rationalisaties bij anderen hebben wij goed in de gaten; bij onszelf zien wij ze makkelijk over het hoofd. Gevoelens, die voortkomen uit een behoefte aan zelfbevestiging, vlucht uit de werkelijkheid of zelf- verheerlijking, moeten worden ontdekt en ontmaskerd in plaats van ze aan te zien voor leiding’.
  • Ten vijfde: onwil om persoonlijke aantrekkingskracht buiten beschouwing te laten. Wie niet doordrongen is van eigen trots en zelfbedrog, zal deze zaken ook bij anderen niet altijd kunnen onderscheiden.  (1 Thess. 5:21).
  • Ten zesde: onwil om af te wachten. ‘Wacht op de Heer’ is een steeds terugkerende oproep in de Psalmen. God leidt ons leven stap voor stap. Als je twijfelt, doe dan nog niets, maar wacht af. Als het tijd is om in actie te komen, zal dat duidelijk worden.

De bovenstaande valkuilen zijn niet allesomvattend. Maar ze omvatten wel de meest voorkomende.

Wijsheid toegewenst in je zoektocht. Denk, wanneer je wijsheid nodig hebt, aan de belofte in de brief van Jakobus, hoofdstuk 1:5, waarin je wordt genodigd het van Hem te begeren die een ieder mildelijk geeft, en niet verwijt;

#staanopderots #discipelschap

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven