Heiliging

Al langere tijd voelden ze dat er iets niet oké was. De irritatie daarover groeide onderhuids. De druk liep op. Tot ze bereid waren de confrontatie aan te gaan. De ‘angel’ in hun relatie te benoemen. Wat luchtte dat op! Vrede, intimiteit en spontaniteit keerden weer terug.

Dat is hoe boosheid werkt. Deze emotie is er op gericht je leven zuiver (lees: heilig) te houden. Vrede, vreugde, intimiteit en spontaniteit ontstaan uitsluitend binnen begrensde veiligheid. Of dat nu je lichaam, je relatie, gezin, baan of huis betreft. Onbewaakte grenzen resulteren in strijd. Boosheid inzetten is nodig.

Het is niet om het even of je dat doet. Niet ingezette boosheid keert zich naar binnen. Ze bedrukt, is stresserend en levert een scala aan klachten op van angst, somberheid, passiviteit en opgejaagdheid. Wat een worsteling voor wie conflicten liever mijdt. Boosheid vraagt om woorden en daden. Daar, in het moment, datgene waar het over gaat.

Dat is ten diepste een opdracht aan elk mens: wees heilig (zuiver), want Ik (jouw God) ben heilig. Leviticus 19:2. Die woorden golden de Bijbelse tempeldienst. En zijn nóg actueel. Ons lichaam ís een tempel. 1 Korinthe 6:19. Een heilige plaats. Bedoeld als woonplaats van de heilige Geest.

Dat besef raakt me altijd weer. Wanneer de ander me een inkijkje biedt in zijn ‘tempel’. Iets toont van de innerlijke strijd die daar gaande is. Daar buig ik spreekwoordelijk voor. Ontroerend is het besef heilige grond te betreden.

En jij, bedrukt door strijd en de gevolgen van die strijd.. wees welkom. Ik bied je graag een veilige plaats om te delen.

Wanneer Gods Geest intrek bij je nam en je ‘tempel’ begon te verlichten, kent je innerlijke strijd nóg een dimensie. In een voortgaand proces toont hij je de onzuiverheid in je doen en laten. Dat is strijd.. een strijd waarvan Hij toont: die werd allesomvattend door een Ander gestreden. En overwonnen. Op Golgotha. Waar Jezus Christus, Gods Zoon, in triomf uitriep: het is volbracht! Deel je strijd biddend met Hem. Maar ook met een medemens. Wees welkom!

#staanopderots #christelijkemannen #bijbelsleven #christelijkecoaching #stilletijd

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven