Intimiteit

Intimiteit

Alsof de tijd stilstaat. Te midden van gezellige huiselijke geluiden hebben ze een geanimeerd gesprek. Spreektempo, lichaamstaal en stemgebruik duiden op nabijheid. Er is harmonie tussen wat uiterlijk wordt gecommuniceerd en innerlijk wordt beleefd. Heerlijk toch!

Zowel in de psychologie als in de kerk schrijven we dat terecht hoog aan. Luchtige of diepere intimiteit en spontaniteit. Volgens psychoanalist, M.L. Peerbolte, is dit vanaf 6 weken in de baarmoeder de zijnswijze van het kind: de foetus zweeft gewichtloos in het vruchtwater en heeft het gevoel van verbondenheid met het universele. Daarin spelen zintuigen en ik-besef geen rol. Het is een zijns-toestand van liefde.

Deze toestand noemt Peerbolte “Oceanos”. Hij gaat er vanuit dat ons zenuwstelsel een impliciete herinnering heeft aan wat hij noemt “Oceanos” en daar altijd naar terug verlangt. Je kunt daar wat het geestelijke betreft theologisch het nodige op aanvullen. Maar dat we verlangen naar gelukzaligheid is helder. In de ruimste zin doen alle dimensies dan mee. Hoe verhouden die dimensies zich tot elkaar? Dat is moeilijk te definiëren.. Paulus stipt de dimensies als een geheel aan in deze tekst:

‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en moge uw geheel oprechte geest (spirituele bewustzijn), de ziel (sociale bewustzijn) en het lichaam (fysieke bewustzijn) onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.’ 1 Thessalonicenzen‬ ‭5:23‬ ‭

Het drijft ons allen ten diepste, dat verlangen naar intimiteit. Precies dát is waartoe Jezus de Trooster, de paraklētos (pleitbezorger) stuurde. Om vrede te bewerken. Die wordt merkbaar in het sociale. Galaten 5:22 ‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’
‭‭Door het geloof. Hier beginnend. Straks volmaakt!

Heling op sociaal emotioneel niveau is daarbij soms nuttig. Er kan zoveel zijn dat intimiteit in de weg staat. Wellicht ervaar je dat. Blokkades in sociaal contact. Verlangen naar ongedwongenere omgang. Wees welkom samen biddend de weg te zoeken.

#staanopderots #stilletijd #bijbelsleven #christelijkecoaching

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven