Kerstening

‘Ons hart verzacht wanneer we het wonderlijke Evangelie overpeinzen – het wonder dat we gerechtvaardigd zijn door van onszelf af te zien op het volbrachte werk van Christus. Het werk van de heiligmaking wordt dan wonderlijk kalm. Het is het Evangelie dat ons verandert. Alleen het evangelie is daartoe in staat..’

Dit citaat in het ontzettend leerzame boekje ‘Dieper’ van Dane Ortlund breng ik graag voor het voetlicht. En dan blijken kerstfeest en heiligmaking alles met elkaar te maken te hebben!

Hoe werkt heiliging eigenlijk? O wat zijn daar venijnige misverstanden over. En wat maken ze veel stuk. Ortlund is heel helder. Er zijn vier visies op de verhouding rechtvaardiging en heiliging:

  1. God, dan ik; heel vermoeiend en dodelijk beklemmend.
  2. God, niet ik; verzand in dodelijke passiviteit.
  3. God plus ik; komt in de buurt van bijbels, maar nog steeds in onhaalbaar.
  4. God in mij; deze doet recht aan de Goddelijke almacht en de menselijke verantwoordelijkheid.

De vierde visie is volgens Ortlund de enige Bijbelse visie. Die is zó ontspannend. Maar ook zo moeilijk voor te stellen: God in mij!? En toch is dat de werkelijkheid wanneer je door het geloof verenigd bent met Jezus Christus.

Vanaf dat moment heeft Hij die rijk was en arm werd om ons rijk te maken (2 korinthe 8:9) intrek genomen in mijn onbewoonbaar verklaarde woning. Daarmee werd ik een nieuwe werkelijkheid: een onverklaarbaar bewoonde woning.

J.I. Packer (1926-2020) verbindt aan de voornoemde tekst direct heiliging. Met de implicatie dat als Hij – die rijk was en om ons zalig te maken arm werd – intrek in ons nam we bereid zullen zijn alles te verlaten, te geven.

Ben ik daartoe bereid..? Nee. Maar dan bedenkend dat de heilige ‘Ja’ Zijn intrek nam, in mijn zondige ‘Nee’ raakt er iets verzacht.. bedenkend dat ‘Hij gisteren en heden dezelfde is’. Dan kantelt mijn nee weer naar ja. En blijkt: want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.’ Filippenzen‬ ‭2‬:‭13‬ ‭

Nog iets over de titel: kerstening. Samenvoeging van kerst en heiliging. Een ezelsbruggetje naar Bijbelse heiliging. Immanuel. God ín ons.

#staanopderots #discipelschap

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven