Kruisdragen

Een alledaags gesprekje was het. ‘Heerlijk dit soort luchtige ontmoetingen’, dacht je nog. Tot die ander niets vermoedend dat ene onderwerp aansneed. Overbekend is je innerlijke reactie daarop. Althans, vanaf dat het je relatief vredige leven begon te doorkruisen.

Wellicht ken jij het. Zo’n onderwerp dat zich op voorspelbare maar ook onvoorspelbare momenten aandient. Waarbij steeds je primaire reactie is al je aandacht er op te richten. Dat kost je veel en levert niets dan spanning op. Wat maakt dan dat je er toch zo op focust? Het heeft zuigkracht wellicht. En elke keer is er de hoop dat je dit keer door te denken verlichting vind. Noem het een hardnekkig geloof dat het helpt of nodig is er aandacht aan te besteden.

Maar geloof me, dat berust op een venijnig misverstand. Als bovenstaand patroon je bekend klinkt kan het lichter dan het nu voor je is: je kruis. Dat onderwerp waarbij Gods wil en jouw wil elkaar pijnlijk kruisen. Waar niets rest dan ‘dragen’.

Het is zo’n verschil hóe je het draagt. Het is volgens Olevianus en Ursinus (ca. 1563) mogelijk het kruis ‘vrolijck’ te dragen. Nu word ik voorzichtig.. Vrolijk? Ja misschien niet direct met een grote glimlach. Maar met een glinstering in je ogen. Niet dat bezwaarde. Je zegt: ‘Maar mijn kruis ís zwaar..’ Ik doe er niets aan af. Maar besef, je perceptie werkt mee óf tegen.

Het geestelijke geheim achter ‘vrolijk dragen’ schuilt in de zin ervoor: Hem dagelijks navolgende. Jezus Christus. Die vanwege de vreugde Hem voorgesteld hét kruis heeft verdragen. Hebreeën 12:2.
Het psychologische geheim achter vrolijk dragen schuilt in ruimte maken voor positiviteit. Het ontdekken en verder ontwikkelen van de reeds in jou aanwezige veerkracht. Dat vraagt een helend proces. Waarin het cognitieve, emotionele en je zenuwstelsel meedoen.

Bij ‘kruisdragen’ mogen de horizontale én de verticale dimensie samen gaan. Want dat is wat de God van de vrede beoogt: 1 Thessalonicenzen 5:23.

Tekenen de contouren van jouw worsteling en verlangen zich af in deze post.. lees er een warm welkom in!

#staanopderots #stilletijd #bijbelsleven #christelijkecoaching #pasen

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven