Onbevangenheid

Ruziënd waren ze bij elkaar. Wie ligt het best in de groep? Wie is het belangrijkst? Wat is het soms bijna tastbaar aanwezig. Het wordt zichtbaar in de starheid van blikken en een stramme houding. Nee het wordt niet hardop gezegd. Maar op de psychologische laag is het nadrukkelijk aanwezig.

Ja als je je eigenwaarde gaat verbinden aan wat je doet en je positie raak je bevangen. Een = teken tussen ‘doen’ en ‘zijn’ bezwaard je. Dat roept spanning op. Dat voel je. Het bepaalt je doen en laten.

Jezus onderwijst ons in zo’n situatie met een eenvoudig en krachtig beeld. Hij stelt een kind ten voorbeeld. Wie niet wordt als dit kind is niet geschikt voor het koninkrijk.

Een oproep dus tot ‘onbevangenheid’.

Onbevangenheid is zeker niet hetzelfde als onnadenkendheid. Sterker nog: de bijbel roept juíst op tot denken. Daarachter schuilt een wonderlijke kracht. Indien je met Christus opgewekt bent.. Bedenk (!) de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

Het unieke aan mens-zijn is ons denkend vermogen. Ons gedrag wordt gestuurd door ons gevoel en ons gevoel door ons denken. Dus als we bezwaard zijn is dat altijd het gevolg van een gedachte.

Door de zondeval werden we helaas onbekwaam tot enig (let op: geestelijk!) goed en geneigd tot alle kwaad. Maar in de wedergeboorte wordt je geestelijk levend. Wordt je verstand verlicht! Dan geldt dat je de gedachten die Diabolus je influistert kunt weerstaan met het besef dat je zondige bestaan met Christus gestorven is.

Als satan tot je komt met een verleidend voorstel is het zo belangrijk waakzaam te zijn: je bewust te zijn van je nieuwe staat: ik ben van Christus. Zeg hem dat. Hij zal van je wegvluchten. Daartegen is hij niet bestand. Wapen je met die gedachte, zegt Petrus (1 Petrus 4:1).

Wat schuilt er een kracht in gezond zelfbewustzijn. Het toont echter ook het tegendeel: ongezond zelfbewustzijn op psychologisch en geestelijk niveau vormen een benauwende bevangenheid. Het vraagt een proces dat tijd kost. Jouw worsteling? Wees welkom!

 

#staanopderots #christelijkemannen #bijbelsleven #christelijkecoaching #stilletijd

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven