Onzekerheid

Onzekerheid

Ja, daar sta ik achter, zei de man. ‘Weet je dat zeker?’ vroeg zijn collega. Toen voelde hij hoe van binnen de twijfel begon toe te slaan. Zorgvuldig had hij zijn keuze gemaakt. Het voelde goed. Maar nu, te midden van de verbaasde blikken van collega’s, begon het te wankelen.

Er is niemand die voor jou bepaalt wat het beste is. Op kinderlijke leeftijd bepaalden je ouders. Nu ben je zelf aan zet. En zo bouw je je levenshuis. Wat maakt de sociale context veel uit in de onzichtbare druk die je soms ervaart. Wat kan een bepaalde invloedssfeer je ineens aan het wankelen brengen.

Het doet denken aan die gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Beiden bouwen. Uiteraard. Het is niet de vraag óf je bouwt, maar hóé. Beter gezegd: waarop. Als de spreekwoordelijke slagregens komen blijken alleen de levenshuizen die gefundeerd zijn op de Rots, Jezus Christus, echt duurzaam. Alles wat niet uit het geloof gedaan is is zonde, luidt de grondregel in Romeinen 14:23b.

Het is een spanningsveld. Leven uit Hem is geen slavendienst. Tegelijk is het – ook in de geoorloofde dingen – niet om het even hoe je leeft. Leven met Hem is leven in vrijheid én gehoorzaamheid. Die het van Hem verwachten (psalm 25:3) zullen niet teleurgesteld worden. Maar ook nadat je gered bent is het mogelijk dat je op intermenselijk niveau slechts karig leeft uit kracht van Hem.

Toen Petrus zijn Meester verloochende had hij al deel aan het kindschap. Op de pinksterdag blijkt hij echter een ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Hij staat steviger op de Rots. Onverschrokkenheid en vrijmoedigheid geven daar blijk van. Groei in volwassenheid..

In welke mate heeft onzekerheid grip op jou? De mechanismen die je op psychologisch niveau belemmeren in vrijheid te leven zijn altijd gefundeerd op het drijfzand van angst. Angst voor afwijzing. Verlang je er naar jouw innerlijke overlevingsmechanismen te ontdekken? Ze te ontmaskeren en te leren loslaten? Leer bouwen overeenkomstig de bemoediging voor bouwers uit Zacharia 4:6: ‘Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest’. Wees welkom!

#staanopderots #christelijkemannen #bijbelsleven #christelijkecoaching #stilletijd

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven