Vaderschap

Vaderschap

Twee paar ogen kijken je aan. De half ernstige en tegelijk voorzichtig olijke blik verraad een mengeling van genegenheid en trots. Je hart stroomt vol. Automatisch beweeg je naar hem toe. Het is waar, ogen zijn de spiegels van de ziel.. Wat ervaar je – elke keer dat je in die ogen kijkt – afhankelijk van wat je daarin leest, de noodzaak, het verlangen, de liefde óf de onmogelijkheid om in de behoefte te voorzien. Het blijft steeds weer ‘tasten’ naar de betekenis van wat je leest in de ‘spiegels’. De hemelse Vader kent Zijn kinderen volmaakt. Hij doorgrond ‘al mijn verlangen’! Psalm 26:2 berijmd. En Hij wil volmaakt voorzien in onze behoefte. Dat maakt de volgende tekst duidelijk:

‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en moge uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.’ 1 Thessalonicenzen‬ ‭5:23‬.

De God van de vrede… Hij biedt vrede! Het bijzondere van bovengenoemde tekst is dat die duidelijk maakt dat elk mens drie dimensies van ‘zijn’ kent. Elk met een eigen behoefte: geest (het geestelijke bewustzijn), ziel (het sociale bewustzijn) en lichaam (het fysieke bewustzijn). Ik geloof dat bijbels vaderschap vraagt je bewust te zijn van deze drie behoefteniveaus van je kind. De werkelijke vervulling ervan ontstaat alleen dan wanneer jij en je kind gericht raken op de Volmaker (lees Zaligmaker).

De bovengenoemde tekst vervolgt: ‘u geheel en al heiligen’. Het is gelukkig Zijn verlangen ouders en hun kind(eren) bij Zich te nemen, te koesteren, te beschermen en te bewaren tot de komst van Zijn Zoon op de jongste dag.

Wellicht worstel je er mee je kinderen te peilen en dat te bieden wat nodig is tot het welzijn van hun geest, ziel en lichaam. Kom je er niet aan toe omdat je eigen behoeften (nog) teveel om aandacht roepen? Wees welkom hier samen de aandacht aan te geven die het verdient!

#staanopderots #stilletiid #christelijkecoaching #christelijkevaders #bijbelsopvoeden

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven