Van de tribune af…

De tribune. Daar zitten de toeschouwers. Wat is dat eigenlijk: toeschouwer zijn? Wat houdt dat in?

Het woord lijkt te duiden op een bepaalde objectiviteit. Zoals in dat spreekwoord ‘De beste stuurlui staan aan wal’. Alsof zij die niets doen en van een afstand toekijken, het beter zien. Ik denk overigens dat het waar is, dat je van een afstandje beter ziet.

Maar die afstand tot het schouwspel is veel kleiner dan lijkt. Altijd zijn er onzichtbare draden die ons verbinden met het schouwspel. Draden die iets kunnen vertellen over wat ons raakt in dat schouwspel. En, nog waardevoller, waaróm ons dat raakt.

Kortom, toeschouwers die uitsluitend toeschouwer beweren te zijn, miskennen blijkbaar iets. Wellicht omdat dat veiliger lijkt dan bekennen wát hen raakt in het schouwspel..

Zo beschouwd biedt alles waar ik getuige van ben waardevolle informatie over mezelf, mijn levensverhaal en wie ik ben. Het vertelt me waar ik behoefte aan heb, bang voor ben, boos of verdrietig over ben of waar ik naar verlang.

Zo ook die legercommandant. Meer dan tweeduizend jaar geleden. Toeschouwer was hij van het – naar later bleek – werkelijk alles beslissende tafereel boven op die heuvel.

Die Man, onschuldig bevonden én toch veroordeeld. Die beweerde Gods zoon te zijn en nu gekruisigd werd. Hangend tussen hemel en aarde, roepend in uiterste vertwijfeling naar God.

Nadat de echo van ‘het is vólbrácht’ was weggestorven en dikke duisternis de aarde als een kleed overdekte, gaf de legercommandant met een uitroep van verbazing en ontzetting er blijk van dat hij meer was dan toeschouwer: ‘waarlijk deze Mens was Gods zoon!’

Dat lees ik in het Bijbelboek Markus, hoofdstuk 15 vers 39.

Van kinds af aan ben ik jaarlijks toeschouwer van dit heilige en allesbeslissende Bijbelse tafereel. Wat zie ik? Wat hoor ik? Waar resoneert het bij mij? Angst of boosheid misschien? Opstand? Of toch meer verwarring. Wellicht ook een glimp van de diepe grondtoon van verlangen. Naar volkomen verlossing..

Wat krijgt het lezen in de Bijbel een andere dimensie wanneer je je lezend, luisterend of zingend bewust bent dat toeschouwers niet bestaan.

In de komende tijd wil ik Bijbelstudies plaatsen waarin ik je uitnodig je bewust te worden waar het bij jou resoneert. Dat kan zowel tot confronterende als bemoedigende ontdekkingen leiden. Langs hoogten en diepten kan het je voor het eerst of meer verbinden aan Jezus Christus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof.

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven