Verbondenheid

Verbondenheid

“Er is een kracht in het leven van iedere christen, klaar om vrij te komen, een kracht die kan leiden tot verdere en diepere verandering, een kracht die iemand anders kan helpen intenser de verbondenheid met het hart van Christus te ervaren. Het wordt tijd dat we onze stoutste dromen durven dromen als het gaat om wat we voor anderen kunnen betekenen”.

Met dit citaat eindigt Larry Crabb (1944-2021) het persoonlijke relaas over zijn oudste zoon, die door de kracht van verbondenheid een belangrijke strijd wist te winnen.

Hij schrijft erover in zijn boek ‘verbondenheid’. Een boek dat door de bekende James I. Packer (1926-2020) wordt getypeerd als ‘historisch’.

Die kracht waar Larry het over heeft, is dat niet gelijk aan de kracht van het evangelie waar Paulus het in Romeinen 1:16 over heeft? Het evangelie waarvoor hij pleit je er niet voor te schamen. Omdat het een kracht (dunamis) is tot zaligheid een ieder die gelooft.

Durf ik dat aan als dit evangelie openhartigheid en verbondenheid vraagt?

Met het citaat van Larry breng ik graag een thema voor het voetlicht dat me veel bezighoudt: ‘verbondenheid’.

Échte verbondenheid. Christelijke dus. Die mensen in staat stelt hun harten voor elkaar te openen en zich samen te laven aan het hart van Jezus Christus.

Larry stelt in zijn boek dat als we gezonde christelijke gemeenschappen gaan vormen, hulpverlening overbodig wordt. Het gaat ver. Maar een beetje idealisme als het gaat om gemeenschapszin mag wel. Al is het maar ter compensatie van het doorgeslagen egoïsme.

En last but not least: het is de beste missionaire strategie die er is! Beter gezegd: levensstijl.

Handelingen 2 beschrijft deze stijl als die van de eerste christengemeenten: “En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk… En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe!”

In de komende tijd hoop ik zo nu en dan wat te delen uit dit boekje.

#staanopderots #discipelschap #navolging

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven