Volgen

Volgen

Behoedzaam volg ik de ervaren gids voor me. Vanuit een smal donker steegje slaan we links een hoek om. Voor ons doemt ineens een drukke brede winkelstraat op. Het blijft een avontuur, dat volgen. Het zou kunnen dat een dergelijk beeld van ‘volgen’ je voor ogen komt bij deze tekst:

“Wie Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben.” (Johannes 8:12).

Hoe volgzaam ben jij? Wat je in deze tekst leest kan variëren van een liefdevolle nodiging, een motiverend appél of een streng bevel. Het brengt mogelijk een worsteling teweeg tussen angst en verlangen, tussen passiviteit en activiteit. Je karakter doet daarin volop mee. Hoe dan ook: het luistert nauw, de gehoorzaamheid die Hij vraagt..

Maar wat wordt nu écht gevraagd?

De letterlijke betekenis van ‘volg Mij’ is ‘wees Mijn discipel’. Deze tekst onderstreept daarmee dat geloof en geloofswerk relationeel van aard zijn. Het ‘volg Mij’ nodigt uit in relatie te komen. In die relatie biedt Hij licht, vrede en vreugde óndanks omstandigheden. In intimiteit mét en gewillige overgave áán Hem wordt dat wat Hij van mij vraagt verstaanbaar en word ik gewillig gemaakt (Filippenzen 2:13)! Zelfs als dat vervolging met zich meebrengt..

De basis van een goede relatie is gezonde hechting. En dat is precies waar geloof en psyche elkaar raken. Je hechtingsstijl beïnvloedt hoe je geloof en geloofswerk beleeft. Je hechtingsstijl heeft alles te maken met de betekenis van het thema ‘aanvaarding’ in jouw leven. Jouw ervaring met (on)voorwaardelijke ‘aanvaarding’ heeft effect op hoe jij ‘gehoorzaamheid aan Hem’ beleeft. Waarin jij worstelt als het gaat over vertrouwen.

Hoe verhoudt ‘volgen’ zich bij jou tot je omgang met God, je naaste en jezelf? Vraag je je af welke rol je verstand, emoties, je gevoel en uiteindelijk je wil hierin spelen? Dat is een worsteling op het snijvlak geloof en psyche. Daar geldt ‘niet door kracht, niet door geweld, maar door Mijn Geest’. Onder Zijn leiding heet ik je van harte welkom!

#staanopderots #christelijkemannen #christelijkecoaching #stilletijd

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven