Vriendschap

“Er is vrijheid, die de ziel van vriendschap is; er is een vrije omgang tussen vrienden, een vrijuit openleggen van geheimen. Zo vertelt Christus ons Zijn geheimen en wij Hem de onze (…).”

Dit citaat van Richard Sibbes (1577-1635), een puriteins theoloog, haalt Dane Ortlund aan in zijn bijzonder mooie boekje ‘Zachtmoedig en nederig van hart’. Wat mij betreft op dit moment het meest leerzame theologische boek.

Wat is het waar! Dat vrijheid de ziel is – de essentie – van vriendschap..!

In deze post daarom een warm pleidooi voor vriendschap! Allereerst de vriendschap met Christus die Zich aanbiedt als een Vriend van zondaren.

Maar ook de vriendschap onderling. En specifiek vriendschap onder mannen. Je leven delen. Elkaar horen, zien, bemoedigen, confronteren en opscherpen. Bij alles wat zich in het leven aandient. Op praktisch, sociaal, emotioneel en geestelijk vlak.

Nu wij als gezin op het punt staan te verhuizen is dat één van de dingen die me flink aan het hart gaat: de afstand die onvermijdelijk groter gaat worden tussen mij en hen met wie ik het leven deel. Mensen met wie er heerlijk gewone, ernstige, soms wonderlijke, maar ook kwetsbare, weerbarstige en hilarische momenten zijn.

Bij de medepelgrims die ik ontmoet in mijn praktijk is dat toch wel vaak een bewust of onbewust gemis: vriendschap.

Vaak vormen onwetendheid en schuchterheid een belemmering. Soms ook teleurstellende ervaringen. Daarom motiveer ik graag door te onderstrepen hoe waardevol dat is wat zich achter die spreekwoordelijke drempel bevindt:

Vriendschap als de veilige haven van waaruit je kunt uitvaren naar open zee.

Voor jou die deze behoefte bij zichzelf waarneemt ben ik graag een tijdelijke vriend onderweg naar nieuwe vriendschappen. Welkom om te ontdekken hoe het is om samen de stormen en de stiltes mee te maken.

En, ervaar je eenzaamheid temidden van hen die je dierbaar zijn, besef dan dat er één is die een Vriend voor je wil zijn die meer nabij is dan een broeder (Spreuken 18:24).

#staanopderots #discipelschap #pegrimage

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven