Weerspiegeling

‘Ik? Nee echt niet! Nee, ik ken hem niet hoor. Oh dacht je dat. Nee, helemaal niet hoor. Hoe kom je daar trouwens bij?’

De ander had hem tenslotte geloofd. Maar bij hem restte eenzaamheid en pijn. Zijn eigen woorden bleven maar malen door zijn hoofd. Hoe had hij zover kunnen afdwalen.. Totale ontkenning van de innigste relatie in zijn leven.

Ja dat is waar Diabolus altijd op uit is. Onthechting. Vervreemding. Eenzaamheid. Wat pijnlijk! De bovenstaande schets doet insiders wellicht denken aan die man die dat ook ooit deed. Petrus. Volledig verknoeid had hij het. Helemaal stuk gemaakt. Tegen de liefde gezondigd. Hij kon maar één conclusie trekken: het is passé..

Totdat.. hij keek in de ogen van die Ander. Jezus Christus. Ogen spreken duidelijke taal. De taal van de ziel. En wat hij daar in las overweldigde hem. Waarheid. Volledige zuiverheid. En Genade. Even onbegrijpelijke als alles overweldigende helende onvoorwaardelijke liefde. Tezamen als een zee waar hij met al zijn zonde, angst, verlangen, pijn, moeite, eenzaamheid en verdriet in paste.. een warm gevoel doortrok zijn verkilde innerlijk. Tranen welden op. Over hechting gesproken.

Dat is waar God altijd op uit is: hechting. Verbinding. Relatie. Vrede. Tussen Hem en jou, jou en je naaste, jij en jezelf.

Onthechting heeft veel effecten, uitingsvormen en gradaties. Het raakt de samenwerking tussen hoofd, hart en lichaam. Het belemmert de echte ontmoeting met de ander. Angst is er om afwijzing te lezen in de ogen van de ander. Het maakt dat je steeds weer vlucht in overbekende gedragspatronen.

De hechting die God biedt is totaal. Lees maar: En de God van de vrede Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest (1) en ziel (2) en lichaam (3) worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. 1 Thes. 5:23-24.

Voel je vaak ontheemding, eenzaamheid en innerlijke verkilling? Worstel je daar mee? Weet dat God heling biedt. Bewandel de weg van gebed: kijk de Zaligmaker in de ‘ogen’. Uit het bij hem. En vertrouw erop dat Hij de weg wijst. Ook in het sociaal emotionele. Je ben welkom om dit aandacht te geven. Jezelf te herontdekken.

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven