Ervaringen

Bekijk onze ervaringen

Graag deel ik op deze pagina ervaringen van mensen die je voorgingen in een traject bij mij. Wellicht roept dat wat zij schetsen herkenning op. Hopelijk verlaagt het de drempel voor je om contact te zoeken.

“Ik ben via een vriend getipt om contact op te nemen met Praktijk Petrus omdat ik al langere tijd ‘vastloop’ in mijn dagelijks leven. Ik kon al snel terecht voor een uitgebreide kennismaking. Ik voelde me bij Harry snel op mijn gemak en werd door de kennismaking enthousiast over het verdere traject.

Nadat ik een uitgebreid intake-formulier heb ingevuld zijn we op korte termijn aan de slag gegaan met de 5 sessies. In de gesprekken begonnen we altijd met de Bijbel en gebed, waarin de bijbelteksten lieten zien dat in Christus (geestelijke) vrijheid kan zegevieren over (geestelijke) gevangenschap.

In de gesprekken ervaarde ik veel openheid en werden er goede verdiepende vragen gesteld. Via de transactionele analyse kreeg ik een helder beeld van de verschillende rollen die mijn denken en handelen beïnvloeden. Elke sessie sloot goed aan bij de vorige en er werd regelmatig teruggeblikt op eerdere gesprekken. In de eerste sessies werd er er gaandeweg een steeds completer beeld geschetst van de problematiek en werkte we in de latere sessies langzaam toe naar oplossingen voor deze problemen. Door verschillende oefeningen
Leerde ik hoe cognitieve dilemma’s zich lichamelijk kunnen uiten.

Nu ik terugblik op het traject heb ik de ‘sleutels’ ontdekt die oplossing bieden voor mijn dagelijkse problemen. Ik zou iedereen die geestelijk, lichamelijk of in het denken vastloopt praktijk Petrus aan kunnen bevelen.”

Musicus

Erg enthousiast over de pelgrimage zoals Harry die ooit een keer in een van onze gesprekken noemde. Het was inderdaad een mooie, boeiende en soms ook een confronterende reis. Ik heb het als enorm waardevol ervaren dat Harry daarin met mij meeliep en mij soms vriendelijk bij de hand nam. Wat me in een van de eerste gesprekken al gelijk opviel is dat hij tijd en aandacht neemt voor het hier en nu. Dit is waardevol omdat ik zo meer heb leren stilstaan bij het moment.: “Wat gebeurt er nu eigenlijk in mij?” Wie is er in mij nu eigenlijk aan het woord. Aan de hand van de Transactionele Analyse heb ik veel dingen in het coachingstraject met Harry mogen ontdekken. Woorden die bij mij boven komen als het gaat om Harry: vriendelijk, rustig, doortastend, geduldig, Liefde voor God en de bijbel. Harry bedankt!

Sociaal werker GGZ

Een aantal jaren was ik min of meer aan het zoeken naar mij zelf. Waarom reageer ik zo op de mensen om mij heen? Wie ben ik eigenlijk? Hoe kan het dat ik mijzelf soms niet begrijp?

Tijdens de sessies met Harry mocht ik ontdekken wie ik echt ben. Harry zorgde voor een veilige en vertrouwde setting en op een rustige en open manier liet hij me ontdekken wie ik ben. Deze houding van Harry zorgde ervoor dat ik me kon openstellen en leerde ik welke patronen mijn leven hebben gevormd. Een grote meerwaarde van deze gesprekken was dat elke sessie God en Zijn woord het uitgangspunt is. Harry is een goede luisteraar, maar Hij luistert ook en als je dat weet geeft het echte rust!

Jonge ondernemer

“Reflecterend op de weg die achter mij ligt en vooruit denkend aan een onbekende toekomst als zendingswerker, levend in een totaal andere context deed me aankloppen bij Praktijk Petrus. Want in het leven kom ik mezelf tegen. Juist in relatie met de A/ander. Het verleden draagt bij aan wie ik nu ben, wat ik doe en hoe ik reageer. Daarin liggen zegeningen en worstelingen. Met dat laatste zijn we aan de slag gegaan: prettig, open en kwetsbaar. Harry straalt rust uit en geeft vertrouwen, vooral door zijn open en eerlijke houding. Hij weet wat hij doet, waar hij voor staat en wat hij wil, waarbij hij tegelijk zijn eigen mens-zijn laat zien, wat de gesprekken wederkerig maakt. Tegelijk is het meer dan een coachingstraject die je overal zou kunnen volgen. Harry weet op een waardevolle manier methodiek en het leven als christen vanuit Christus een plek te geven tijdens de sessies. De soms confronterende gesprekken, als de vinger op de zere plek valt, met een helend karakter zijn een zegen voor mijn persoonlijke leven, huwelijk, gezin en voor het werk wat ik mag doen met de a/Ander.”

Zendingswerker

“Met een aantal vragen ben ik bij Harry gekomen. Ik kijk positief terug op de sessies die we met elkaar hebben gehad. Harry kan goed de vinger op de zere plek leggen. Omdat hij goed kan luisteren, en dat zonder oordeel doet, was er voldoende veiligheid om open te kunnen zijn en een geslaagd traject te kunnen hebben.

Ik ben blij dat we ook Jezus hebben betrokken en gezocht in het traject, zonder Hem had het niet gelukt. Dat komt omdat Hij dé rust kan geven, juist als het gaat om kwetsbare vraagstukken waar gevoelens, emoties, en gedachten verwarring brengen.”

Ambulant begeleider

“Hoe kan ik als predikant, met allerlei verschillende taken en met allerlei verschillende verwachtingen die ik en anderen van mij hebben, mijn weg vinden? Hoe kan ik mijn roeping gehoorzamen met wie ik ben? En hoe kan ik met zelfvertrouwen ontspannen mijn werk doen en daar ook vreugde en voldoening in vinden? Omdat deze vragen mij al geruime tijd bezighielden, ben ik hiermee naar Harry gegaan. In een serie gesprekken heeft Harry mij op een fijne manier op weg geholpen. Ik vond het heerlijk om helemaal weg uit de dagelijkse omgeving geregeld met Harry te spreken over wat er uit verleden en heden achter mijn vragen schuilgaat. En telkens weer kwamen we uit bij Jezus Christus als de Rots van ons bestaan, waarop ik stevig mag leren staan.”

Predikant

Scroll naar boven