Blog

Gezin

Ter gelegenheid van de internationale dag van het gezin… Het is je eerste team. De club waarin je wordt gevormd. De context die je de eerste – wellicht gebrekkige – lessen leerde over wie je bent. Hoe je bent bedoelt. Het is de gemeenschap waarbinnen je groeide. Idealiter van gezonde afhankelijkheid naar gezonde onafhankelijkheid. Het …

Gezin Lees meer »

Volwassenheid

“Wij komen tot de conclusie, dat psychische en geestelijke volwassenheid ieder naar eigen aard zijn. En dat de ene volwassenheid niet te herleiden is tot de andere. Dat ze wel in elkaar ingrijpen en in elkaar functioneren. Dat ze elkaars stimulans zijn, en dat ze niet altijd behoeven samen te vallen. En wanneer wij nu …

Volwassenheid Lees meer »

Lijden en vervolging

Lijden doet van alles met je. Vaak is de lijdensweg een kronkelige weg. Wat zal er zijn na de volgende bocht? In de achterliggende dagen las ik ‘Gerepareerd met Goud’. Een boekje van Jan Vermeer van #OpenDoors over vervolgde christenen. Het inspireerde me persoonlijk en richting de mensen die ik ontmoet in mijn praktijk. Graag …

Lijden en vervolging Lees meer »

Spel

Misschien herken je het wel. De sfeer tijdens een vergadering werd ineens onveilig. Er moet een omslagpunt zijn geweest. Want tijdens de opening leek er nog harmonie te zijn. Achteraf vraag je je af waar het mis ging. Als onderling dat wat er echt speelt, niet of slechts zijdelings wordt geuit, maar in de plaats …

Spel Lees meer »

Honger

Heb jij honger? Dat klinkt niet als een heel logische vraag hier in het rijke westen. Toch dragen mijn kinderen het wel eens aan als argument bij de vraag om iets lekkers. Voordat ik dan direct reageer met een soort tegenargument over kinderen in Afrika is het goed eens door te denken over de behoefte …

Honger Lees meer »

Pleasen

Het is nuttig zo nu en dan op je gedrag te reflecteren. Waarom doe ik wat ik doe? Om zo doende ongezonde gedragspatronen te herkennen. Er afscheid van te nemen. De jaarwisseling is daar een goed moment voor. Dat kan gaan over gedrag waar op zichzelf niets mis mee is. Daadkracht bijvoorbeeld. Of perfectie. Prima. …

Pleasen Lees meer »

Identiteit

Identiteit Een moeilijke tijd maakt hij door. Wanneer was het begonnen? Bij die recente teleurstelling in zijn carrière? Of nog iets daarvoor toen hij dat indrukwekkende interview las. Dat bleef haken. Sindsdien stelde hij onwillekeurig vragen aan zichzelf. Veel en vaak. Uiteindelijk bleek de essentie van al die vragen terug te brengen tot slechts één …

Identiteit Lees meer »

Dienen

Ja, het was overduidelijk overeenkomstig de gangbare norm. Dát wel. Maar hij ervoer iets dat hem fors bemoeilijkte. Wat had hij nu te doen? Daar kwam het in de kern op neer. Een innerlijke storm waaide sindsdien verwoestend in hem rond. Er brak een tijd aan van vragen, twijfels en innerlijke twistgesprekken. Waarbij dít niet …

Dienen Lees meer »

Toewijding

Met veel moeite legde hij zijn smartphone opzij en vertrok. Vanuit de drukte van mails, appjes en telefoonoproepen zocht hij de stilte op. Eenmaal aangekomen in zijn studio, overviel hem echter een stortvloed van bezorgdheid, angst en innerlijke oordelen. Bijna was hij weer omgekeerd.  De stilte leek te heftig. Als een soort vacuüm dat alle …

Toewijding Lees meer »

Dilemma

De vraag dringt zich steeds weer aan je op. Die ene vraag. Je analyseerde hem. Bekeek en woog de inhoud er van aan alle kanten. Je berekende de verwachtte consequenties. Je zag mogelijkheden maar meer nog, de waarschijnlijke onmogelijkheden. Spreekwoordelijke leeuwen en beren verschenen steeds op het pad dat voor je ligt. En zoals steeds …

Dilemma Lees meer »

Scroll naar boven