Discipelschap

Discipelschap

Wanneer de Heilige Geest het spreekwoordelijk vuur van geloof, hoop en liefde in je hart ontstak ontstaat vanzelf het verlangen om aan Hem toegewijd te zijn.

In mijn praktijk ontmoet ik veel medepelgrims met vragen rondom roeping en dienstbaarheid.

Het valt allemaal onder de noemer discipelschap. Graag bied ik jou die een zoektocht hebt op dit vlak, een handreiking. In deze blog vind je mijn artikelen die direct betrekking hebben op discipelschap:

 • Wat is eigenlijk ‘discipelschap’? Daarover gaat deze post: Volgen
 • Een post met vijf mogelijke valkuilen wanneer je probeert Gods leiding te herkennen: Gods leiding
 • Bezinning op innerlijke weerstand rondom dienstbaarheid in jouw leven: Dienen
 • Wat kan er aan de hand zijn als een mogelijke roeping angst in je wakker roept: Verlangen
 • Een handreiking wanneer zich een dilemma voordoet, een keuze waarin je blijft steken: Dilemma’s
 • Als je merkt dat het je überhaupt moeilijk lukt om toegewijd te zijn: Toewijding
 • Als je moeite hebt met grenzen stellen aan jezelf of de ander: Begrenzen
 • Als je worstelt met zonden: Heiliging
 • Wanneer God een beproeving in je leven bracht: Kruisdragen
 • Voor wie overweegt te gaan ‘vasten’: Honger
 • Wat is er aan de hand als je gefrustreerd dreigt te raken in het dienen of in je zoektocht naar een bediening: Frustratie
 • Wat als je tot je schaamte merkt dat je ‘prikkelbaar’ bent, juist richting degene die je het meest na aan het hart liggen: Prikkelbaarheid
 • Als je agenda hopeloos volloopt en je de regie dreigt te verliezen: Pleasen
 • Als je worstelt met een goede balans tussen tijd voor elkaar, voor de ander en voor jezelf: Tijdsbesteding
 • Het is een pijnlijk maar toch algemeen herkenbaar probleem voor hen die dienen: eenzaamheid, soms juist vanwege het publieke karakter van je rol: Eenzaamheid
 • Als je je afvraagt ‘wie ben ik’? Identiteit

Tot slot. Lees ook eens Romeinen 12:1-8. In praktische zin lees je daar over de verschillende gaven. Daarvan zal de ene gave meer herkenning oproepen dan de andere. Het kan je richting geven in je zoektocht.

En wil je er eens over doorpraten? Wees welkom!

#dienstbaarheid #staanopderots #christelijkecoaching #discipelschap

Neem vrijblijvend contact op

In een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jouw vraag. Na wederzijds akkoord stemmen we af wat we van elkaar verwachten en starten we met een goed plan.
Scroll naar boven